Gå til framsida
Dvergsdal Feriehytter
6843 Skei   i Jølster (Norway), tlf. 047 - 57 72 81 26


Resepsjon:


Ved hyttene er det for det meste ein ubetjent resepsjon, men De vil der kunne finne ein telefon som De kan ringe direkte eigaren. Det tek berre nokre få minutt før han kjem og levere ut nøkkel, dersom De ønsker å leige.

Prisane finn du her.

Det er muleg å førehandsbestille  .Send gjerne bestilling på e.post: joar@jolsterbb.no eller jdvergsd@online.no

Vi er også behjelpelig med informasjon om aktivitetar i Jølster og elles i Fjordnorge-regionen. Vi kjenner området godt


Dere er alltid velkommen til eit opphald i Jølster som ligg i sentrum av Fjordnorge.