Gå til framsida
Turist Attrasjonar

Naturen i Jølster skifter mykje mellom sommar og vinter. Og det som er vert å oppleve her, varierer etter årstidene. Vi har laga ein oversikt over dei mest populære turist-attraksjonane, og delt dei inn etter sommar og vinter. Sommarkartet har større utstrekning, fordi ein har betre køyreforhold om sommaren, og kan ta dagsturar frå Ålesund i nord til Bergen i sør.


Sommar attraksjonar

Vinter attraksjonarDvergsdal Feriehytter
6843 Skei   i Jølster
Norway

Tlf: (47) 57 72 81 26