Home
Dvergsdal Feriehytter
6843 Skei i Jølster (Norwegen), tlf. 047 - 57 72 81 26


Resepsjon:


Ved hyttene er det for det meste ein ubetjent resepsjon, men når vi ikkje er der, er det er like enkelt å ringe  Det tek berre nokre få minutt før vi kjem og leverer ut nøkkel, dersom De ønsker å leige.

Prisane finn du her.

Det er muleg å førehandsbestille  .Send gjerne bestilling på e.post: joar@jolsterbb.no eller jdvergsd@online.no

Vi er også behjelpelig med informasjon om aktivitetar i Jølster og elles i Fjordnorge-regionen. Vi kjenner området godt


Dere er alltid velkommen til eit opphald i Jølster som ligg i sentrum av Fjordnorge.